web stats
0 votes
in trending up by (4.1k points)

hoeveel broers heeft maxima ? Er kunnen niet meer dan een miljoen broeders zijn, anders zou de zin nergens op slaan.

De Engelse taal gebruikt de volgende manieren om het aantal broers en zussen uit te drukken: "Ik heb één broer." "Ik heb vier zussen." "Ik heb drie broers en een zus."

Er zijn verschillende manieren om uit te drukken hoeveel broers of zussen iemand heeft. U kunt numerieke uitdrukkingen, rangtelwoorden of beschrijvende uitdrukkingen gebruiken.

hoeveel broers heeft maxima

Informatica is een breed en divers vakgebied. Een onderwerp van informatica is wiskunde. Dit omvat de studie van basisconcepten zoals getallen, tellen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, breuken en decimalen. Een getal kan elk soort hoeveelheid of bedrag zijn dat kan worden geschreven als een Arabisch cijfer of een Romeins cijfer.

Een algoritme is een effectieve methode om een wiskundig probleem op te lossen met behulp van een eindig aantal goed gedefinieerde stappen. Ze zijn er in vele vormen, maar meestal gaat het om herhaling en toewijzing; bijvoorbeeld: elk item in een array doorlopen en alle items met 2 vermenigvuldigen en vervolgens 2 optellen bij elk volgend item in de array

1 Answer

0 votes
by (4.1k points)
 
Best answer
hoeveel broers heeft maxima

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 3, 2022 in trending up by master (4.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
Welcome to sonna3ma trending up , where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...