web stats
0 votes
in trending up by (4.1k points)

wat is de aanspreektitel van een kardinaal ? Een kardinaal is een ambtenaar van de kerk. De kardinalen zijn de adviseurs van de paus en ze zijn ook zijn belangrijkste assistenten bij het conclaaf.

wat is de aanspreektitel van een kardinaal

Kardinalen zijn het meest bekende lid van de familie van vogels die bekend staat als

piscivores, wat "viseters" betekent.

De titel van een kardinaal is

In de westerse cultuur worden kardinalen vaak beschouwd als een teken van de aanwezigheid van Christus in de wereld.

We kunnen deze vraag niet beantwoorden.

Wat is de titel van een kardinaal?

We kunnen deze vraag niet beantwoorden.Kardinaal Parolin zei toen dat het heel aangenaam is voor de vertegenwoordigers van de uitgevers om elkaar op deze conferentie te ontmoeten, aangezien het mannen en vrouwen zijn die hetzelfde geloof en dezelfde inspiratie delen, vooral omdat hun ontmoeting plaatsvindt in een delicate periode in onze huidige wereld, waarin we op verschillende gebieden met veel moeilijkheden worden geconfronteerd. De sectoren, waaronder de editie, legden uit dat de conferentie ook gericht is op het bevorderen van dialoog, debat en verdieping, en benadrukten dat luisteren en dialoog vandaag noodzakelijk zijn om de huidige problemen in onze wereld op te lossen, met name met betrekking tot sociale netwerken. 

1 Answer

0 votes
by (4.1k points)
 
Best answer
wat is de aanspreektitel van een kardinaal

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 3, 2022 in trending up by master (4.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 3, 2022 in trending up by master (4.1k points)
0 votes
1 answer
Welcome to sonna3ma trending up , where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...