web stats
0 votes
in trending up by (4.1k points)

geologische term voor inzinking van de bodem ? Een inzinking is een vorm van massale verspilling die optreedt wanneer het bovenste deel van een helling verandert van een concave bocht in een bijna rechte lijn, waardoor het zijn vermogen verliest om de aarde op het onderste deel van de helling tegen te houden.

Er is geen eenduidige definitie voor wat een bodeminzinking is. Een criterium om het te identificeren is of het resulteert in een soort zetting of depressie op het grondoppervlak.

Een malaise is een geologische term, wat neerkomen op de bodem betekent, of zinken in een medium, zoals water of aarde. Inzinkingen worden vaak veroorzaakt door de zwaartekracht en kunnen worden omschreven als voornamelijk kleirijke bodems met een hoog watergehalte.

geologische term voor inzinking van de bodem

Een slump (ook wel slumping of slumping over genoemd) is een geologische term voor de verzakking van de bodem van de bodem, zonder enige verandering in hoogte of dikte.

Het woord "slump" wordt vaak gebruikt om processen te beschrijven waarbij grote massa's deeltjes op het oppervlak en op ondiepe diepten betrokken zijn. Het wordt ook gebruikt om processen te beschrijven waarbij sprake is van brosse breuk langs vlakken parallel aan die waarop spanning is uitgeoefend.

wat is de geologische term voor

Een grondverzakking is een neerwaartse en inwaartse beweging van een massa grond. Er kan een inzinking optreden als gevolg van klei die te nat en te zwaar is om te worden ondersteund door de grondstructuur eronder. De term wordt ook vaak gebruikt voor hellingen die worden beïnvloed door de zwaartekracht, wanneer de hellingshoek groter is dan 8° of 10°.

Een inzinking moet niet worden verward met een zinkgat dat ontstaat wanneer water zich ondergronds ophoopt of wanneer er een probleem is met de onderliggende geologie, zoals het oplossen van kalksteen.

1 Answer

0 votes
by (4.1k points)
 
Best answer
geologische term voor inzinking van de bodem

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
Welcome to sonna3ma trending up , where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...