web stats
0 votes
in trending up by (4.1k points)

hoe heet een klein overdekt verblijf op een binnenvaart uit ? Wat is een kleine overdekte kamer op een schip van The Little Boat, iets links in het ruim, steekt nauwelijks uit en verstoort de linies van het schip niet. De Tjalk als jacht. Omdat het goed is... 

hoe heet een klein overdekt verblijf op een binnenvaart uit

Welkom bij ons, ik wil je niet verlengen en erover beginnen te praten, wat me erg enthousiast maakt. Ik verzamel mijn informatie en schrijfervaring, en ik hoop dat ik het kan schrijven met de exacte informatie waar je het over hebt, en nu staan we op het punt om het antwoord te publiceren. 
Roef  
  Dank je wel 

1 Answer

0 votes
by (4.1k points)
 
Best answer
hoe heet een klein overdekt verblijf op een binnenvaart uit

Related questions

Welcome to sonna3ma trending up , where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...